Tap Tap Dash

Tap Tap Dash
Tap Tap Dash

By Cheetah Games

 • Đã cập nhật
  14 tháng 5, 2018
  Kích thước
  Khác nhau tùy theo điện thoại
  Lượt cài đặt
  50.000.000+
  Phiên bản hiện tại
  Khác nhau tùy theo điện thoại
  Cần có Android
  4.1 trở lên
  Xếp hạng nội dung
  PEGI 3
  Tìm hiểu thêm
  Yếu tố tương tác
  Mua hàng kỹ thuật số
  Sản phẩm trong ứng dụng
  0,99 € - 4,99 € mỗi mặt hàng
  Quyền
  Xem chi tiết
  Báo cáo
  Gắn cờ là không thích hợp
  Cung cấp bởi
  Google Commerce Ltd
  Nhà phát triển
  Truy cập trang web
  ttdcs@conew.com
  Chính sách bảo mật
  Unit 1309A, 13/F, Cable TV Tower, No. 9 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
Score: 4,6
4,6
From 43,486 Ratings

Description

* Insanely addictive game-play! Don't say we didn't warn you *

Tap to jump or change direction

Don’t fall off the path

Unlock new characters

Only 1000 levels to beat. That shouldn't be too hard, right?

Be sure to get your friends to play to see who can get the furthest.

Good luck!

--

Required Permissions FAQ:

GET_ACCOUNTS is required for sending push notifications to your friends when you beat their progress.

WRITE/READ_EXTERNAL_STORAGE is required to load and display ads in game (Tap Tap Dash is an ad-supported game).

Privacy Policy:

http://www.cmcm.com/protocol/site/privacy.html

TOS Privacy:

http://www.cmcm.com/protocol/site/tos.html

Ad Choice:

http://www.cmcm.com/protocol/site/ad-choice.html

Screenshots

Tap Tap Dash Tap Tap Dash Tap Tap Dash Tap Tap Dash Tap Tap Dash Tap Tap Dash Tap Tap Dash Tap Tap Dash Tap Tap Dash Tap Tap Dash Tap Tap Dash Tap Tap Dash Tap Tap Dash Tap Tap Dash Tap Tap Dash Tap Tap Dash

Download

Google Play Store Link

Download

Tag: Tap Tap Dash

Related Posts


Home » Trò Chơi » Game hot hay nhất
Back to top