Tuner tốt nhất

Tuner tốt nhất
Tuner tốt nhất

By Netigen Tools

 • Đã cập nhật
  22 tháng 12, 2017
  Kích thước
  12M
  Lượt cài đặt
  1.000.000+
  Phiên bản hiện tại
  4.0
  Cần có Android
  4.1 trở lên
  Xếp hạng nội dung
  Được xếp hạng 3+
  Tìm hiểu thêm
  Quyền
  Xem chi tiết
  Báo cáo
  Gắn cờ là không thích hợp
  Cung cấp bởi
  Netigen Tools
  Nhà phát triển
  Truy cập trang web
  mobile@netigen.pl
  Chính sách bảo mật
  ul.Dobrego Pasterza 19a/u3 31-416 Kraków
Score: 4,1
4,1
From 60,654 Ratings

Description

★ Công cụ chính xác nhanh chóng sẽ giúp bạn điều chỉnh guitar hoặc nhạc cụ khác

★ Thiết kế và thử nghiệm bởi các nhạc sĩ chuyên nghiệp

★ Hoàn hảo cho cả các chuyên gia và nghiệp dư

★ Ba chế độ: Tự động, Âm thanh và Chơi

Best Tuner là một ứng dụng dễ sử dụng để bạn có thể điều chỉnh nhạc cụ hoặc nhạc cụ của bạn một cách nhanh chóng. Tuner bao gồm các bộ âm thanh đặc trưng cho các loại nhạc cụ khác nhau:

- Guitar, Tiêu chuẩn,

- Guitar, Drop D,

- Guitar, Open D,

- Guitar, Open G,

- Guitar, Open A,

- Guitar, dây bass 4 dây,

- Guitar, dây 5 dây bass,

- Banjo,

- Ukulele, soprano,

- Ukulele, buổi hòa nhạc.

Thuật toán trong tuner đã được điều chỉnh để nhận dạng âm thanh của nhạc cụ một cách hiệu quả nhất. Để có được kết quả tốt nhất của tự động điều chỉnh, hãy phát âm thanh vài lần.

Best Tuner có ba chế độ: tự động, âm thanh và chơi.

★ Tự động điều chỉnh tự động - kiểm tra tần số của tín hiệu được hiểu là âm thanh rõ ràng tiếp theo của các tần số cụ thể của âm thanh thuần túy,

★ Âm thanh - điều chỉnh âm thanh - chọn một âm thanh cụ thể sẽ được điều chỉnh,

★ Chơi - tạo ra âm thanh dựa trên tần số cụ thể.

Tính năng, đặc điểm:

- Các bản ghi âm thực sự của cây guitar,

- khả năng đặt tên âm thanh khác nhau: Mỹ, Châu Âu và solmization,

- bộ dây đàn đặc trưng cho các loại guitar khác nhau,

- Khả năng thiết lập tần số âm thanh "a" (âm thanh sân khấu) ở Hz,

- Khả năng xác định độ lệch từ tần số cơ sở theo xu.

Nếu bạn gặp vấn đề với Best Tuner, vui lòng liên hệ với chúng tôi: mobile@netigen.pl.

---

English

★ Precision tool that quickly will help you tune your guitar or other music instrument

★ Designed and tested by professional musicians

★ Perfect both for professionals and amateurs

★ Three modes: Auto, Sound and Play

Best Tuner is an easy-to-use application with which you will be able to tune your guitar or other music instruments quickly. Tuner includes sets of sounds characteristic for different types of instruments:

- Guitar, Standard,

- Guitar, Drop D,

- Guitar, Open D,

- Guitar, Open G,

- Guitar,Open A,

- Guitar, 4 string bass,

- Guitar, 5 string bass,

- Banjo,

- Ukulele, soprano,

- Ukulele, concert.

The algorithm in tuner has been adapted to recognize sounds of instrument most effectively. To get the best result of automatic tuning, play the sound few times.

Best Tuner has three modes: auto, sound and play.

★ Auto – automatic tuning - examined frequency of the signal is interpreted to the next clear sound of the specific frequencies of pure sound,

★ Sound – sound tuning - select a specific sound that will be tuned,

★ Play – generate the sound based on the particular frequency.

Features:

- recordings of real sounds of guitar,

- the ability to set different sound names: American, European and solmization,

- sets of strings characteristic for different types of guitars,

- the ability to set the frequency of sound "a" (concert pitch) in Hz,

- the ability to determine the deviation from the base frequency in cents.

If you will have any problems with Best Tuner, please contact us: mobile@netigen.pl.

Screenshots

Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất Tuner tốt nhất

Download

Google Play Store Link

Download

Tag: Tuner tốt nhất

Related Posts


Home » Ứng dụng hay » Ứng Dụng
Back to top