Tank 1990

Tank 1990
Tank 1990

By alexserg

 • Đã cập nhật
  4 tháng 4, 2017
  Kích thước
  2,4M
  Lượt cài đặt
  100.000+
  Phiên bản hiện tại
  2.0
  Cần có Android
  2.0 trở lên
  Xếp hạng nội dung
  Được xếp hạng 3+
  Tìm hiểu thêm
  Quyền
  Xem chi tiết
  Báo cáo
  Gắn cờ là không thích hợp
  Cung cấp bởi
  alexserg
  Nhà phát triển
  alexandersergushkin.work@gmail.com
Score: 4,4
4,4
From 57,889 Ratings

Description

Bồn 1990 - là một trò chơi cổ điển, một trò chơi phổ biến trên máy NES. Các thiết kế retro cổ điển và âm thanh gốc NES game. Các xe tăng địch cố gắng phá hủy căn cứ của người chơi, bạn phải bảo vệ cuộc chiến thành phố và thu thập tiền thưởng. Mỗi bản đồ có chứa các loại khác nhau của địa hình và chướng ngại vật. Chỉ có bạn mới có thể cứu cuộc chiến thành phố

Screenshots

Tank 1990 Tank 1990 Tank 1990 Tank 1990

Download

Google Play Store Link

Download

Tag: Tank 1990

Related Posts


Home » Game phổ biến » Gia Đình
Back to top