Gold Miner Adventure

Gold Miner Adventure
Gold Miner Adventure

By Tea Break Studio

 • Đã cập nhật
  7 tháng 4, 2018
  Kích thước
  42M
  Lượt cài đặt
  500+
  Phiên bản hiện tại
  1.1
  Cần có Android
  4.4 trở lên
  Xếp hạng nội dung
  Được xếp hạng 3+
  Tìm hiểu thêm
  Quyền
  Xem chi tiết
  Báo cáo
  Gắn cờ là không thích hợp
  Cung cấp bởi
  Tea Break Studio
  Nhà phát triển
Score: 4,3
4,3
From 4,254 Ratings

Description

Gold Miner is a game that you can use anchor to hook gold and diamond. Every gold or diamond you will get score. Total 60 level from easy to hard. You have two mode: classic mode (play challenge and get target score to pass stage) and adventure mode (play collects gold and diamond to get three chest in limit time).

Screenshots

Gold Miner Adventure Gold Miner Adventure Gold Miner Adventure Gold Miner Adventure Gold Miner Adventure Gold Miner Adventure Gold Miner Adventure Gold Miner Adventure

Download

Google Play Store Link

Download

Tag: Gold Miner Adventure

Related Posts


Home » Trò Chơi » Chiến Thuật
Back to top