Battle Arena

Battle Arena
Battle Arena

By DVDDC

 • Đã cập nhật
  8 tháng 9, 2018
  Kích thước
  29M
  Lượt cài đặt
  500.000+
  Phiên bản hiện tại
  11.1
  Cần có Android
  4.1 trở lên
  Xếp hạng nội dung
  Được xếp hạng 3+
  Tìm hiểu thêm
  Sản phẩm trong ứng dụng
  12.000 IDR mỗi mặt hàng
  Quyền
  Xem chi tiết
  Báo cáo
  Gắn cờ là không thích hợp
  Cung cấp bởi
  DVDDC
  Nhà phát triển
  diogovaldivieso@gmail.com
  Chính sách bảo mật
  UK Abingdon, Clifton Drive
Score: 4,2
4,2
From 28,922 Ratings

Description

Battle Arena is a fun 1v1 game full of strategy. In this fighting game you can battle your friends on the same phone. It's a very simple 1v1 game but it's alot of fun. Unlike other games you don't need any internet, wifi to play. Thanks to Elisha Job Ramos for creating beautiful graphics.

Screenshots

Battle Arena Battle Arena Battle Arena Battle Arena Battle Arena Battle Arena Battle Arena Battle Arena Battle Arena Battle Arena Battle Arena Battle Arena Battle Arena

Download

Google Play Store Link

Download

Tag: Battle Arena

Related Posts


Home » Gia Đình » Trò chơi hành động cho bé
Back to top