Science vs Magic

Science vs Magic
Science vs Magic

By LotFun

 • Đã cập nhật
  23 tháng 11, 2017
  Kích thước
  51M
  Lượt cài đặt
  1.000.000+
  Phiên bản hiện tại
  4.0.8
  Cần có Android
  4.0 trở lên
  Xếp hạng nội dung
  Được xếp hạng 3+
  Tìm hiểu thêm
  Quyền
  Xem chi tiết
  Báo cáo
  Gắn cờ là không thích hợp
  Cung cấp bởi
  LotFun
  Nhà phát triển
  Truy cập trang web
  358025408@qq.com
  Chính sách bảo mật
Score: 4,0
4,0
From 36,222 Ratings

Description

Fantastic 2-player game collection!

◆ Bunch of games, totally intuitive and fun!

◆ Play with your friends on a same device!

◆ 3 different level AI!

◆ Beautiful graphics supported by Retina Display.

◆ GameCenter leaderboard supported!

◆ Enjoy real-time competition!

◆ A real party-killer!

Is it a game which have to play with others?

No! It not only allows 2 player's battle,but also allows player to challenge himself/herself.

Screenshots

Science vs Magic Science vs Magic Science vs Magic Science vs Magic Science vs Magic Science vs Magic Science vs Magic Science vs Magic Science vs Magic Science vs Magic Science vs Magic Science vs Magic

Download

Google Play Store Link

Download

Tag: Science vs Magic

Related Posts


Home » Gia Đình » Trò chơi hành động cho bé
Back to top