Lightning Magician Clicker : VIP

Lightning Magician Clicker : VIP
Lightning Magician Clicker : VIP

By BlackAndWhite

 • Đã cập nhật
  12 tháng 8, 2018
  Kích thước
  68M
  Lượt cài đặt
  5.000+
  Phiên bản hiện tại
  1.3.0
  Cần có Android
  4.1 trở lên
  Xếp hạng nội dung
  Được xếp hạng 7+
  Bạo lực nhẹ nhàng
  Tìm hiểu thêm
  Yếu tố tương tác
  Mua hàng kỹ thuật số
  Sản phẩm trong ứng dụng
  14.000 IDR - 259.000 IDR mỗi mặt hàng
  Quyền
  Xem chi tiết
  Báo cáo
  Gắn cờ là không thích hợp
  Cung cấp bởi
  BlackAndWhite
  Nhà phát triển
  Truy cập trang web
  whitestarstuidio1@gmail.com
  Chính sách bảo mật
  경기도 양수리
Score: 4,1
4,1
From 99,277 Ratings

Description

A powerful blow! Strong lightning magic skill!

Take revenge on the betraying heroes through learning lightning magic.

Clicker neglect type RPG, possible both to touch directly and to neglect.

Grow stronger through hunting heroes, dragon’s trials, and war of revenge.

You can win coins and rubies through hunting heroes and dragon’s trials.

After passing the dragon’s trials, you can grow stronger through Dragon stone.

If it is hard to labor for touching, you can go back to the previous stage and acquire coins and rubies through neglect.

Inquiry: whitestarstudio1@gmail.com

Screenshots

Lightning Magician Clicker : VIP Lightning Magician Clicker : VIP Lightning Magician Clicker : VIP Lightning Magician Clicker : VIP Lightning Magician Clicker : VIP

Download

Google Play Store Link

Download

Tag: Lightning Magician Clicker : VIP

Related Posts


Home » Gia Đình » Trò chơi hành động cho bé
Back to top