Pony doctor game

Pony doctor game
Pony doctor game

By LPRA STUDIO

 • Đã cập nhật
  22 tháng 12, 2017
  Kích thước
  21M
  Lượt cài đặt
  1.000.000+
  Phiên bản hiện tại
  2.0.3
  Cần có Android
  4.0 trở lên
  Xếp hạng nội dung
  Được xếp hạng 12+
  Bạo lực vừa phải, Lời ám chỉ tình dục, Kinh dị
  Tìm hiểu thêm
  Quyền
  Xem chi tiết
  Báo cáo
  Gắn cờ là không thích hợp
  Cung cấp bởi
  LPRA STUDIO
  Nhà phát triển
  Truy cập trang web
  myapps36@yahoo.com
  Chính sách bảo mật
Score: 4,3
4,3
From 18,869 Ratings

Description

Help your pony to become happy again with this pony doctor game. Here you can treat your pony’s injuries, give her a bath to make her feel clean before accessorizing her look by giving her a wonderful makeover. Test your doctor skills on your favourite ponies with this fun doctor game!

Features

• Treat your pony’s injuries with care to reduce soreness.

• Wrap the broken bones so they heal faster.

• Give your pony a bath to clean her up and make her feel fresh.

• Give your pony a wonderful makeover to make her look special.

• Show your pony off to all your friends and family before helping her again!

Screenshots

Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game Pony doctor game

Download

Google Play Store Link

Download

Tag: Pony doctor game

Related Posts


Home » Gia Đình » Trò chơi hành động cho bé
Back to top