My Pretend House - Kids Family & Dollhouse Games

My Pretend House - Kids Family & Dollhouse Games
My Pretend House - Kids Family & Dollhouse Games

By Beansprites LLC

 • Đã cập nhật
  28 tháng 6, 2018
  Kích thước
  38M
  Lượt cài đặt
  500.000+
  Phiên bản hiện tại
  2.0
  Cần có Android
  4.0.3 trở lên
  Xếp hạng nội dung
  Được xếp hạng 3+
  Tìm hiểu thêm
  Yếu tố tương tác
  Mua hàng kỹ thuật số
  Sản phẩm trong ứng dụng
  41.000 IDR mỗi mặt hàng
  Quyền
  Xem chi tiết
  Báo cáo
  Gắn cờ là không thích hợp
  Cung cấp bởi
  Beansprites LLC
  Nhà phát triển
  Truy cập trang web
  beansprites@gmail.com
  Chính sách bảo mật
  Austin, TX 78703
Score: 2,8
2,8
From 18,166 Ratings

Description

Do you love My Pretend Games? Do you love my Pretend Airport, Hospital, Big City Playhouse & More? Do you love My Pretend Playground, My Pretend Halloween and My Pretend Christmas? Do you love pretend dollhouse games?

Then you will LOVE My Pretend House - Kids Pretend Family & Dollhouse Home Games FREE!

My Pretend House - Kids Playhouse Family home is fun for kids of all ages who love pretend games!

Play in several bedrooms in the house! Set up the Kitchen, put the pies in the oven, unbag the groceries, and feed the baby! Feels like a real kitchen!!

Play in the bedroom, and take out clothes from the closet, and organize shoes, and more! Play on the beds, tap the baby mobile, touch the lamps, and play and have fun in the bedroom!

Play outside in the yard at the pool, or go inside the garage and repair a bicycle using a medley of tools!

My Pretend house - Kids Pretend Family Dollhouse Home Games is great fun for kids of all ages!!

Screenshots

My Pretend House - Kids Family & Dollhouse Games My Pretend House - Kids Family & Dollhouse Games My Pretend House - Kids Family & Dollhouse Games My Pretend House - Kids Family & Dollhouse Games My Pretend House - Kids Family & Dollhouse Games My Pretend House - Kids Family & Dollhouse Games My Pretend House - Kids Family & Dollhouse Games My Pretend House - Kids Family & Dollhouse Games My Pretend House - Kids Family & Dollhouse Games My Pretend House - Kids Family & Dollhouse Games

Download

Google Play Store Link

Download

Tag: My Pretend House - Kids Family & Dollhouse Games

Related Posts


Home » Gia Đình » Trò chơi đóng vai cho trẻ
Back to top