Picabu Vacation : Summer & Beach

Picabu Vacation : Summer & Beach
Picabu Vacation : Summer & Beach

By PICABU

 • Đã cập nhật
  1 tháng 9, 2018
  Kích thước
  35M
  Lượt cài đặt
  500.000+
  Phiên bản hiện tại
  1.19
  Cần có Android
  4.1 trở lên
  Xếp hạng nội dung
  Được xếp hạng 3+
  Tìm hiểu thêm
  Sản phẩm trong ứng dụng
  27.000 IDR mỗi mặt hàng
  Quyền
  Xem chi tiết
  Báo cáo
  Gắn cờ là không thích hợp
  Cung cấp bởi
  PICABU
  Nhà phát triển
  Truy cập trang web
  highend7114@gmail.com
  Chính sách bảo mật
  8-5, Namyangseongji-ro, Namyang-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Score: 3,7
3,7
From 54,520 Ratings

Description

ADVENTURE

With Picabu Vacation, you'll start your adventure on the beach! Have fun with so many awesome locations and so many characters. You have many choices for activites that play at the beach and surf in the ocean and make a reservation for restaurant.

PICABU VACATION FEATURES:

-Explore two locations: beach, resaurant

-10 characters you are absolutely going to love

-Play on the beach and surf above the ocean animals

-No high scores - play for as long as you like

-Discover the tresure box and find the key!

-Make a reservation for restaurant

Sound by

http://www.freesfx.co.uk/

https://www.zapsplat.com/

Screenshots

Picabu Vacation : Summer & Beach Picabu Vacation : Summer & Beach Picabu Vacation : Summer & Beach Picabu Vacation : Summer & Beach Picabu Vacation : Summer & Beach Picabu Vacation : Summer & Beach Picabu Vacation : Summer & Beach Picabu Vacation : Summer & Beach Picabu Vacation : Summer & Beach

Download

Google Play Store Link

Download

Tag: Picabu Vacation : Summer & Beach

Related Posts


Home » Gia Đình » Trò chơi đóng vai cho trẻ
Back to top