My Pretend Construction Workers - Little Builders

My Pretend Construction Workers - Little Builders
My Pretend Construction Workers - Little Builders

By Beansprites LLC

 • Đã cập nhật
  27 tháng 4, 2018
  Kích thước
  24M
  Lượt cài đặt
  100.000+
  Phiên bản hiện tại
  1.3
  Cần có Android
  4.0.3 trở lên
  Xếp hạng nội dung
  Được xếp hạng 3+
  Tìm hiểu thêm
  Yếu tố tương tác
  Mua hàng kỹ thuật số
  Sản phẩm trong ứng dụng
  41.000 IDR mỗi mặt hàng
  Quyền
  Xem chi tiết
  Báo cáo
  Gắn cờ là không thích hợp
  Cung cấp bởi
  Beansprites LLC
  Nhà phát triển
  Truy cập trang web
  beansprites@gmail.com
  Chính sách bảo mật
  Austin, TX 78703
Score: 3,8
3,8
From 89,843 Ratings

Description

Do you love my pretend airport, my pretend preschool, and my pretend nature? Do you love pretend play games, including Halloween and more? Then you will LOVE My Pretend Construction Workers - Kids Little Builders Games FREE

Have you always wanted to wanted to work with Tall cranes, lifting heavy stuff, bulldozing dirt, and demolishing old buildings? Do you love Construction Tools like the Jackhammer, drill, hammer and more?

Get ready to explore a huge Construction site with trucks, bulldozers, demolishing balls, and more!

Demolish old buildings, and rebuild! Pave the road with the cement truck and steam roller! Climb tall cranes, grab a bite to eat, and lift heavy planks with the crane!

Step inside the new construction homes, and set up windows, dry-wall and more! Paint up the dry-wall, place the pipes in, and build the rest of the bricks!

So much to do in my pretend construction - keeps little hands busy and engaged with fun and varying tasks!

My Pretend Construction Workers - Little Builders is great fun for all ages!

Screenshots

My Pretend Construction Workers - Little Builders My Pretend Construction Workers - Little Builders My Pretend Construction Workers - Little Builders My Pretend Construction Workers - Little Builders My Pretend Construction Workers - Little Builders My Pretend Construction Workers - Little Builders My Pretend Construction Workers - Little Builders My Pretend Construction Workers - Little Builders My Pretend Construction Workers - Little Builders My Pretend Construction Workers - Little Builders

Download

Google Play Store Link

Download

Tag: My Pretend Construction Workers - Little Builders

Related Posts


Home » Gia Đình » Trò chơi đóng vai cho trẻ
Back to top