My Pretend Airport - Kids Travel Town Games

My Pretend Airport - Kids Travel Town Games
My Pretend Airport - Kids Travel Town Games

By Beansprites LLC

 • Đã cập nhật
  10 tháng 9, 2018
  Kích thước
  30M
  Lượt cài đặt
  1.000.000+
  Phiên bản hiện tại
  1.9
  Cần có Android
  4.1 trở lên
  Xếp hạng nội dung
  Được xếp hạng 3+
  Tìm hiểu thêm
  Yếu tố tương tác
  Mua hàng kỹ thuật số
  Sản phẩm trong ứng dụng
  40.000 IDR mỗi mặt hàng
  Quyền
  Xem chi tiết
  Báo cáo
  Gắn cờ là không thích hợp
  Cung cấp bởi
  Beansprites LLC
  Nhà phát triển
  Truy cập trang web
  beansprites@gmail.com
  Chính sách bảo mật
  Austin, TX 78703
Score: 4,0
4,0
From 18,547 Ratings

Description

Do you love Pretend Preschool & Grocery Town? Then you will LOVE My Pretend Airport - Kids Travel Town! Lets explore and Travel in a fun interactive Airport!

Grab your luggage, and head over to the Main Terminal where you can shop for gifts, grab snacks, drinks & coffee before your flight!

Play in the Airplane Cabin & explore all the cubbies, nooks & crannies inside!

Place your luggage on the scanner, and see if any items get picked up by the X-Ray machine!

Drag & drop kids, pilots, & other fun characters, and place them into the scenes like a pretend dollhouse.

My Pretend Airport - Kids Travel town is great for learning fine motor movement, sensory skills & other engaging activities for preschool aged children!

Screenshots

My Pretend Airport - Kids Travel Town Games My Pretend Airport - Kids Travel Town Games My Pretend Airport - Kids Travel Town Games My Pretend Airport - Kids Travel Town Games My Pretend Airport - Kids Travel Town Games My Pretend Airport - Kids Travel Town Games My Pretend Airport - Kids Travel Town Games My Pretend Airport - Kids Travel Town Games My Pretend Airport - Kids Travel Town Games My Pretend Airport - Kids Travel Town Games My Pretend Airport - Kids Travel Town Games My Pretend Airport - Kids Travel Town Games My Pretend Airport - Kids Travel Town Games My Pretend Airport - Kids Travel Town Games My Pretend Airport - Kids Travel Town Games

Download

Google Play Store Link

Download

Tag: My Pretend Airport - Kids Travel Town Games

Related Posts


Home » Gia Đình » Trò chơi đóng vai cho trẻ
Back to top